Nyheter  Fredag 24. april 2020

Smittevernveileder fra Norsk musikkråd

Veilederen er utarbeidet av Norsk musikkråd i samarbeid med representanter fra kor, korps, band og orkester. Den er vurdert og godkjent av Helsedirektoratet 22. april og gyldig fra samme dato. For å begrense smitte under en kontrollert gjenopptakelse av øvinger finnes det en rekke tiltak som kan settes i verk for å redusere smitterisiko.

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

  1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
  2. God hygiene
  3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
  4. Ingen sambruk av instrumenter og utstyr
  5. Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.