Nyheter  Torsdag 10. februar 2022

Søknadsfrist 1. mars hos Kulturrom!

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. Søknadsfrist er 1.mars og 1.sep på flere av ordningene.

Se nyttig info på kulturroms egne nettsideer: https://www.kulturrom.no/2022/...

NB! Nå kan en søke midler til å få gjennomført akustikkmåling i øverommet også.