Nyheter  Lørdag 24. september 2022

Vinterland 2022

Sandnes sentrum arrangerer nok en gang det flotte julearrangementet "Vinterland" i november/desember. Det planlegges en lignende satsing som i fjor med underholdning, boder, aktiviteter, isbane, dekorasjoner, lys-show og annet for å skape en skikkelig vinterstemning i Sandnes. Arrangementet er fra 26. november til 18. desember

Musikkrådet arrangerer i samarbeid med Sandnes sentrum en konsertserie i forbindelse med Vinterland.

Se dokument under for mer informasjon og søknad.