Årsmøte i Rogaland musikkråd 25. april 2024

Medlemsorganisasjoner og lokale råd inviteres til årsmøtet.

Tid: Torsdag 25. april kl. 17.30 – 19.30
Sted: Musikkrådets lokaler, Sandvigå 7, 4007 Stavanger (i underetasjen, benytt inngang fra sjøsiden) Det blir servert pizza fra kl 17.00
Påmeldingsfrist mandag 22. april

Årsmøtesaker:
Årsmelding for perioden 2022-23
Årsregnskap 2023
Innkomne saker
Handlingsplan og budsjett for perioden 2024-25
Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt styret innen 18. mars. Egen mail fra valgkomiteen om å melde inn kandidater til valg er sendt ut 8. januar. Styret sender ut fullstendig sakliste senest 14 dager før årsmøtet. Deltakere som møter til årsmøtet som har lang reisevei, får dekket reiseutgifter etter gjeldende satser og dokumentasjon.

Deltakere som møter til ledermøtet som har lang reisevei, får dekket reiseutgifter etter gjeldende satser og dokumentasjon.

Påmelding til årsmøtet

Møter som

Personopplysninger (GDPR): Ved påmelding må du oppgi navn, kontaktinformasjon og organisasjonstilhørighet. Personopplysninger vi får inn ved påmelding blir kun benyttet for å administrere årsmøtet. Kontaktopplysningene vil slettes etter alle dokumentene etter årsmøtet er sendt ut, mens de andre opplysningene beholdes og vil kun bli benyttet til historikk av Rogaland musikkråd.

Dokumenter til årsmøtet

Flere dokumenter vil bli lagt til på et senere tidspunkt.