Årsmøte i Rogaland musikkråd - NY DATO

Torsdag 1. oktober 2020 kl. 17.30 – 19.00.
Sted: Musikkrådets lokaler, Sandvigå 7, 4007 Stavanger (benytt inngang fra sjøsiden).
(Vi vil benytte et stort møterom for å ivareta avstandsregelen.)

I forkant av årsmøtet, fra kl. 17.00, blir det servert pizza (påmelding).

Etter årsmøtet inviterer Stavanger Jazzforum årsmøtedeltakerne til konsert på Spor 5 til en rabattert pris med Knut Riisnæs kvartett for de som har lyst. Spor 5 er Stavanger Jazzforum sitt klubblokale like ved togstasjonen. Les mer om konserten her: https://stavangerjazzforum.no/artister/knut-riisnaes-kvartett/ (påmelding, begrenset antall billetter).

Årsmøtesaker:
Årsmelding for perioden 2018-19
Årsregnskap 2019
Innkomne saker
Handlingsplan og budsjett for perioden 2020-21
Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, og/eller forslag på kandidater, må være sendt styret innen 7. september. Styret sender ut fullstendig sakliste senest 14 dager før årsmøtet.

Nåværende styre består av:
Jon Egil Henriksen, leder
Guri Årsvoll, nestleder
Helleik Kvinnesland
Sindre Lyslo
Jan Magne Jacobsen (for Mariann Bjørnelv)

Varamedlemmer:
Tor Marlow Barka
Tore Bols

Deltakere som møter til årsmøtet og som har lang reisevei, får dekket reiseutgifter etter gjeldende satser og dokumentasjon.

Påmeldingsfrist til årsmøtet, pizza og konsert mandag 28. september.

Torsdag 1. oktober 2020 kl. 17.30 – 19.00.
Sted: Musikkrådets lokaler, Sandvigå 7, 4007 Stavanger (benytt inngang fra sjøsiden).

Vedtekter Rogaland musikkråd

Påmelding til årsmøtet i Rogaland musikkråd 1. oktober kl. 17.30

Møter som
Ønsker også

Personopplysninger (GDPR): Ved påmelding må du oppgi navn, adresse, kontaktinformasjon og organisasjonstilhørighet. Personopplysninger vi får inn ved påmelding blir kun benyttet for å administrere årsmøtet. Opplysningene beholdes og vil kun bli benyttet til historikk av Rogaland musikkråd.