Frivillighetens år 2022

I 2022 skal frivilligheten feires! Hvordan skal dere markere det?

Medium Logo Hovedlogo Negativ bakgrunnsfarge

Frivillighetens år 2022

Alle frivillige organisasjoner i Norge har fått invitasjon fra Frivillighet Norge til å velge seg VÅR DAG der de skal markere seg og vise hvem de er. Mange musikkorganisasjoner er i startfasen med planlegging, og det planlegges for konserter, arrangementer, stands og ulike markeringer. Man vil spre musikkglede og entusiasme!

Her kan du lese mer om Frivillighetens år med tips og verktøykasse:

Frivillighetens år 2022