Ledermøte 15. april 2021

Rogaland musikkråd avholder ledermøte i musikkrådets lokaler i Sandvigå 7 i Stavanger kl 18.00.

Saker:
Årsregnskap 2020
Orientering om arbeidet
Innkomne saker
Kort presentasjon av VOFO Rogaland v/regionkonsulent Morten Helliesen

Saker som ønskes behandlet på ledermøtet må være styret i hende innen 12. mars. Fullstendig saksliste med vedlegg sendes innen 2 uker før ledermøtet.

Påmeldingsfrist til ledermøtet innen 12. april.

Deltakere som har lang reisevei, får dekket reiseutgifter etter gjeldende satser og dokumentasjon.
Anbefalt parkering parkeringshuset P-arketten ved Stavanger konserthus.

Skulle korona-restriksjoner sette begrensning for et fysisk møte, vil vi komme tilbake til om det blir gjennomført digitalt eller utsatt.

Påmelding til ledermøtet

Du vil få bekreftelse på e-post. Informasjon om ledermøtet vil bli sendt ut pr e-post.

Mobilnr. er nødvendig i forhold til evt. smittesporing. Opplysningene blir etter smittevernreglementet oppbevart i 3 uker, deretter slettet.

Pizza fra kl 17.00