Ledermøte i Rogaland musikkråd 20. april 2023

Medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd inviteres til ledermøtet.

Torsdag 20. april kl. 17.30 – 19.30 (pizza fra kl 17.00)
Musikkrådets lokaler i Sandvigå 7, 4007 Stavanger (i underetasjen, benytt inngang fra sjøsiden)
Påmeldingsfrist fredag 18. april.

Saker:

  • Årsregnskap 2022
  • Innkomne saker
  • Orientering om arbeidet: Bl.a. arbeidet med lokale råd, akustikkmålinger og kartlegginger og om tilskuddsordninger.
  • Sandnes musikkråd presenterer arbeidet sitt i forhold til kommunen, lokaler og konsertserier.

Saker som ønskes behandlet på ledermøtet må være styret i hende senest innen 30. mars. Fullstendig saksliste med vedlegg sendes innen 2 uker før ledermøtet.

Fra vedtektene: § 7 LEDERMØTE
Styret innkaller medlemmene, jfr. § 3, og lokale musikkråd til ledermøte. Ledermøtet skal avholdes minimum 1 gang det året det ikke er årsmøte, eller når styret eller 1/3 av medlemmene ønsker det. Ledermøtet behandler regnskap for årsmøteperiodens første regnskapsår. Under behandling av regnskapet settes ledermøtet som årsmøte. Møtet er i andre saker rådgivende i forhold til styret. Styret kan innkalle til ledermøter oftere dersom det finner det hensiktsmessig. Ledermøtet innkalles med minst 1 måneds varsel. Saker som ønskes behandlet på ledermøtet må være styret i hende innen 2 uker før ledermøtet avholdes.

Deltakere som møter til ledermøtet som har lang reisevei, får dekket reiseutgifter etter gjeldende satser og dokumentasjon.

Påmelding til ledermøtet

Møter som

Personopplysninger (GDPR): Ved påmelding må du oppgi navn, kontaktinformasjon og organisasjonstilhørighet. Personopplysninger vi får inn ved påmelding blir kun benyttet for å administrere årsmøtet. Kontaktopplysningene vil slettes etter alle dokumentene etter årsmøtet er sendt ut, mens de andre opplysningene beholdes og vil kun bli benyttet til historikk av Rogaland musikkråd.