Ny medarbeider!

Rogaland musikkråd har fått ny medarbeider! Anita W. Dahl ble før sommeren ansatt som konsulent i 30% stilling med tiltredelse 1. september. Velkommen til oss og vi gleder oss til samarbeidet!

Anita W. Dahl er 34 år gammel og bosatt i Stavanger. Hun er utdannet musikkpedagog (fløyte) og har 10 års undervisningserfaring fra kulturskole og har nokså nylig gjennomført en mastergrad i kunstfagsdidaktikk ved NTNU, avdeling for lærerutdanning. Anita har hovedsakelig jobbet ved Sandnes kulturskole i Rogaland, men har også hatt kortere ansettelser ved flere andre kulturskoler i fylket. Hun har hatt flere verv som tillitsvalgt i MFO (nå CREO), både i regionlaget og på Sandnes kulturskole. I tillegg er hun styremedlem både i Rogaland fløyteforum og Musikk fra livets begynnelse.

Foruten arbeidet i Rogaland musikkråd, der hun i hovedsak skal ha ansvaret for VO, sekretærarbeid og markedsføring, skal hun også være administrasjonsressurs for Rogaland Sangerforum. "Jeg er engasjert i og opptatt av viktigheten av en rikt frivillig musikkliv," sier Anita. Vi ønsker Anita hjertelig velkommen og gleder oss til samarbeidet!

Anita Dahl