Styret

Styret i Rogaland musikkråd 2020-22

Styreleder: Jon Egil Henriksen, Tysvær, UNOF Rogaland

Styremedlemmer:
Kirsten Marie Vestersjø Bjerga, Stavanger, Rogaland sangerforum (nestleder)
Guri Årsvoll, Klepp, Musikk fra livets begynnelse
Jan Magne Jacobsen, Haugesund, Norsk Jazzforum
Tore Bols, Stavanger, Ung Kirkesang

Varamedlemmer
Gunn Marit Solli, Klepp, Norges musikkorps forbund Rogaland
Helleik Kvinnesland, Stavanger, Stavanger Jazzforum
Sindre Lyslo, Sandnes, UNOF Rogaland