Håndbok for utendørs-arrangementer

Arrangementshåndbok

Sandnes kommune ønsker å legge til rette for aktivitet i byens uterom. Dette vil skape positive opplevelser for byens innbyggere gjennom et mangfold av tilbud.

Med uterom forstås byrommene som torg, plasser, parker og lignende. Arrangement i bygninger og kulturinstitusjoner dekkes ikke av arrangementshåndboka og er heller ikke underlagt retningslinjer for bruk av uterom.

Det er et ønske at aktiviteter med formål å gi innbyggerne gode opplevelser kan sees i sammenheng og supplere hverandre. Dette krever god koordinering mellom ulike arrangører, institusjoner og forvaltere av uterom.