Husleietilskudd


Formålet med ordningen er å gjøre det økonomisk mulig for frivillige lokale og regionale organisasjoner, kunstnere og ikke-kommersielle kulturaktører, å bruke Sandnes kulturhus og Kinokino som arena for sine kulturarrangement.

  • Husleietilskudd kan gis til konserter, teaterforestillinger, danseforestillinger, litteraturarrangement og andre sceniske produksjoner.
  • Barn og unge og frivillige lag og foreninger er en prioritert gruppe.
  • Arrangement som innvilges husleietilskudd skal være åpne for alle.
  • Husleietilskuddet settes ut fra gitte budsjettrammer, men vil ikke kunne overstige 50% av leieprisen, begrenset oppad til kr 50 000.
  • Tilsagn om husleietilskudd innvilges av kulturhussjefen ved inngåelse av kontrakt for leie av Sandnes kulturhus eller Kinokino.

Tips: Når man skal søke husleietilskudd er det viktig å være tidligst mulig ute å søke. Vi anbefaler å planlegge langsiktig, minst et halvt år frem i tid!

Prisliste for Sandnes kulturhus og Kino Kino