Rogaland musikkråd - Prosjektstøtte til det lokale musikklivet

Lokale frivillige lag og grupper i fylket som er medlem av en musikkorganisasjon, kan søke Rogaland musikkråd om støtte til prosjekter og/eller kompetansehevende tiltak.Søknadsfrist: 1. mai og 1. nov.

Formål:

Rogaland musikkråd vil arbeide for å være en støttespiller for det lokale musikklivet i fylket. Ved å gi økonomisk støtte, vil musikkrådet stimulere til økt aktivitet.

Målgruppe

Målgruppen er lokale frivillige lag og grupper som er medlem av en musikkorganisasjon i Rogaland. Den økonomiske støtten skal gå til prosjekter og/eller kompetansehevende tiltak. Større tiltak og samarbeidsprosjekter vil bli prioritert.

Søknadsprosedyre

Eget søknadsskjema på Rogaland musikkråd sin side skal benyttes. Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett/finansieringsplan. Prosjekter kan ikke være gjennomført før søknadsfristen. Det kan søkes om inntil kr 25 000. Styret i Rogaland musikkråd behandler søknadene etter hver søknadsfrist og søkerne blir informert om evt. tilsagn.

Utbetaling og prosedyre

Utbetaling skjer på bakgrunn av innlevert rapportskjema og signert prosjektregnskap etter at tiltaket er gjennomført. Rapport må være innlevert senest innen 6 måneder. Utbetaling skjer etter rapport er mottatt. Rapportskjemaet finner man nedenfor.

Søknader sendes til: rogaland@musikk.no

Retningslinjer for prosjektstøtte til det lokale musikklivet ble revidert 24. mai 2018.