Tilskudd arrangement / prosjekt

Sandnes kommune gir tilskudd til kultur, idrett og ideelle og sosiale organisasjoner.

Oversikt over tilskuddsordninger, frister, kontaktpersoner, retningslinjer og søknadsskjema finner du på nettsiden:

https://www.sandnes.kommune.no...

Formålet med tilskuddsordningene er å stimulere og videreutvikle kultur- og idrettslivet i Sandnes.


Tilskuddsreglementet vil bli revidert i løpet av våren 2020 og gjelde for nye Sandnes.Fram til nytt reglement trer i kraft gjelder Sandnes kommunes eksisterende retningslinjer for søkere fra både Sandnes og Forsand.