Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er en informasjonstjeneste for aktivt arbeid med tilskudd, gir deg nyheter om tilskudd og har en søkbar katalog med nærmere 3.000 tilskuddsordninger. Portalen gir også en oversikt over hvilke organisasjoner som er registrert i kommunen, og gir muligheter for kommunikasjon og samhandling mellom organisasjonene og mellom organisasjonene og Sandnes kommune.

http://tilskuddsportalen.no/#/...