Voksenopplæringsmidler

VO-midler

Lag og grupper som er medlem av en medlemsorganisasjon av Musikkens studieforbund, kan få tilskudd til voksenopplæring i musikk.

Aktiviteten kan være organisert opplæring i for eksempel band, kor, korps, orkester, gruppeopplæring, instruksjon og spesielle opplæringstiltak. Deltakerne må være over 14 år, opplæringen må gå over minimum 8 timer og minst tre av deltakerne må ha oppmøte på minst 75%. Det blir gitt inntil kr 105/t for lærer (f.eks. dirigent), og inntil kr 45/t for uten lærer.

Merk at ulike forbund kan ha ulike måter å søke og rapportere Voksenopplæringsmidler.

Medlemmer av Norges musikkorps forbund søker og rapporterer for eksempel til sitt eget forbund.