TILSKUDD FOR KORPS

Det finnes to hovedorganisasjoner for korps i Norge, nemlig Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Korpsnett Norge. Begge organisasjonene forvalter flere av de samme tilskuddsordningene men har ulike måter å søke på. Korps må derfor henvende seg til sin hovedorganisasjon for å søke tilskudd.

NORGES MUSIKKORPS FORBUND

KORPSNETT NORGE

ANNET