KORPS - frifond

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert kulturaktivitet på det lokale plan i frivillige organisasjoner som arbeider for og med barn og unge.

NMF håndterer tilskuddsordningen til korpsene, og tildelingen skjer én gang i året.

https://musikkorps.no/styrearb...