KORPS - NMF støtteordninger og tips

Vedlagt ligger en powerpoint-fil fra NMF som viser:

- Aktuelle støtteordninger for korps fra NMF og andre forvaltere

- Eksempel på hvordan søke

- Andre tips