Prosjektstøtte til det lokale musikklivet

SØKNADSFRIST 1. MAI og 1. NOVEMBER

1. Formål
Rogaland musikkråd vil arbeide for å være en støttespiller for det lokale musikklivet i fylket. Ved å gi økonomisk støtte, vil musikkrådet stimulere til økt aktivitet.

2. Målgruppe
Målgruppen er lokale frivillige lag og grupper som er medlem av en musikkorganisasjon i Rogaland.

3. Kriterier
Den økonomiske støtten skal gå til prosjekter og/eller kompetansehevende tiltak. Større tiltak og samarbeidsprosjekter vil bli prioritert. Ved tildeling tas det hensyn til både samarbeid, geografisk spredning, sjangerbredde, aldersspredning og kompetanseheving når støtten skal fordeles. Ett eller flere av disse kriteriene må være til stede.

4. Søknadsprosedyre
Eget søknadsskjema på Rogaland musikkråd sine sider skal benyttes. Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett/finansieringsplan. Søknadsfrist: 1. mai og 1. nov. Prosjekter kan ikke være gjennomført før søknadsfristen. Det kan søkes om inntil kr 25 000. Støtten er ment som en toppfinansiering av tiltaket. Styret i Rogaland musikkråd behandler søknadene etter hver søknadsfrist og søkerne blir informert om evt. tilsagn.

5. Utbetaling og rapportering
Utbetaling skjer på bakgrunn av innlevert rapportskjema og signert prosjektregnskap etter at tiltaket er gjennomført. Rapport må være innlevert senest innen 6 måneder. Utbetaling skjer etter rapport er mottatt. Rapportskjemaet finner man på musikkrådets sider.

Retningslinjer for prosjektstøtte til det lokale musikklivet ble revidert 13. februar 2020.