Rapportskjema rekrutteringstiltak

Søker er

Personopplysninger (GDPR): Når du søker på en av våre tilskuddsordninger må du oppgi personlig informasjon som navn, adresse og kontonummer, i tillegg til informasjon om prosjektet/tiltaket. Vi ber bare om informasjon som er nødvendig for oss å ha for å kunne vurdere søknaden eller utbetale innvilget tilskudd. Vi oppbevarer informasjonen så lenge det er nødvendig for saksbehandlingen, forvaltningspraksis og regelverk.

Rapport og signert prosjektregnskap må være innlevert senest innen to måneder etter at rekrutteringsprosjektet er gjennomført.