Rapportskjema rekrutteringstiltak

Søker er

Rapport kan enten skrives inn som tekst her eller lastes opp som fil.

Rapport og signert prosjektregnskap må være innlevert senest innen to måneder etter at rekrutteringsprosjektet er gjennomført.