Opplæringstilskudd

Lag og grupper som er medlem av en medlemsorganisasjon av Musikkens studieforbund, kan få tilskudd til voksenopplæring i musikk.

En oversikt over hvilke organisasjoner som er medlemmer i Musikkens studieforbund ligger her.

Aktiviteten kan være organisert opplæring i for eksempel band, kor, korps, orkester, gruppeopplæring, instruksjon og spesielle opplæringstiltak. Deltakerne må være over 14 år, opplæringen må gå over minimum 4 timer og minst fire av deltakerne må ha oppmøte på minst 75%. Det blir gitt inntil kr 105/t for lærer (f.eks. dirigent), og inntil kr 45/t for uten lærer.

Hva må laget ditt gjøre?
Du må først registrere deg i portalen på musikkensstudieforbund.no. Innlogging i portalen finner du omtrent midt på siden.

Når du er registrert som søker hos oss er prosedyren at det søkes om tilskudd til kurs innen 1. januar og 1. juli hvert år. Når du søker om tilskudd må du bl.a. finne ut hvilken studieplan dere skal følge, og det er mulig å opprette ulike kurs med ulike studieplaner, alt etter hva dere skal jobber med.

Hva gjør jeg når vi har kommet i gang med kurs?

For hvert kurs skal det leveres en rapport som inneholder en oversikt over gjennomgått repertoar og fremmøte på deltakerne. Rapporteringen gjøres i portalen hvor fremmøte registreres på alle deltakerne til hvert oppmøte. Dette kan gjøres etter hvert eller samles opp, men det er lurt å registrere dette ganske jevnlig slik at du blir vant med programmet. En frammøteliste kan være nyttig å ha med seg på øvelsene.

For mer informasjon om tilskudd til opplæring klikk her.