Voksenopplæringsmidler

Lag og grupper som er medlem av en medlemsorganisasjon av Musikkens studieforbund, kan få tilskudd til voksenopplæring i musikk.

Aktiviteten kan være organisert opplæring i for eksempel band, kor, korps, orkester, gruppeopplæring, instruksjon og spesielle opplæringstiltak. Deltakerne må være over 14 år, opplæringen må gå over minimum 8 timer og minst tre av deltakerne må ha oppmøte på minst 75%. Det blir gitt inntil kr 105/t for lærer (f.eks. dirigent), og inntil kr 45/t for uten lærer.

Hva må laget ditt gjøre?
Du må først fylle ut kontaktskjemaet til Musikkens studieforbund. Rogaland musikkråd vil så kontakte deg for nærmere opplysninger. Du må bl.a. finne ut hvilken studieplan dere skal følge, og det er mulig å opprette ulike kurs med ulike studieplaner, alt etter hva dere skal jobber med.

Når du er registrert som søker hos oss, og dere har valgt hvem som skal stå som ansvarlig, er prosedyren at det opprettes nye kurs innen 1. januar og 1. juli hvert år. De samme datoene gjelder for å innrapportere for gjennomførte kurs. Innen denne datoen skal det også lastes opp et repertoar (ved opprettelse av kurs holder det med et foreløpig repertoar, og så lastes det endelige opp til slutt ved innrapportering).

Hva gjør jeg når vi har kommet i gang med kurs?

Du har nå fått tilgang til dataprogrammet KursAdmin. I dette programmet er alle medlemmene deres registrert og du fører nå opp øvingstidene dere har. Det skal registreres frammøte til hvert oppmøte. Dette kan gjøres etter hvert eller samles opp, men det er lurt å registrere dette ganske jevnlig slik at du blir vant med programmet. En frammøteliste kan være nyttig å ha med seg på øvelsene.

Her finner du aktuelle studieplaner: Musikkens studieforbund/studieplaner

Innlogging til KursAdmin her: