Årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020 i Telemark kulturnettverk må dessverre utsettes på grunn av Corona-situasjonen.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om når årsmøtet kan avholdes.

Etter planen skulle årsmøtet 2020 vært avholdt i Ibsenhuset, Skien, 25. mars fra kl. 18:00 til kl. 21:00