Telemark kulturnettverk (TKN)

Telemark kulturnettverk (TKN) er en interesseorganisasjon og en regional møteplass for kulturaktørene i fylket. TKN omfatter både offentlige institusjoner, frivillige organisasjoner, regionale lag, amatører og profesjonelle miljø. Vi kaller oss nettverk for enklere å kunne inkludere ulike aktører innen fylket, uavhengig av måten de er organisert på. Telemark kulturnettverk skal være et kompetanse-, samarbeids- og serviceorgan for kulturlivet i Telemark.