Styret

Årsmøtet 16.09.20 valgte følgende styre for Telemark kulturnettverk i perioden 17.09.2020 - 31.12.2020:

Navn Funksjon Organisasjonstilhørighet Periode E-post
Øyvind Strand Styreleder Skien musikkråd H2020 oeyvind.strand@gmail.com
Finn Arne Dahl Hanssen Styremedlem NMF Sør H2020 finnarne@musikkorps.no
Heidi Elise Klokkehaug Styremedlem Telemarkfestivalen H2020 heidi.elise.klokkehaug@gmail.com
Ragnar Holm Styremedlem Norges korforbund Vestfold og Telemark H2020 raghol48@gmail.com
Mari Beate Sannes Styremedlem Notodden Bluesfestival H2020 mari@bluesfest.no
Trude Lindgren 1. vara Bø kulturnettverk H2020 trudelutt62@gmail.com
Olav Hanto 2. vara Folkeakademiet VeTeBu H2020 vetebu@folkeakademiet.no

Tidligere styreledere i Telemark kulturnettverk:

Periode Navn Organisasjonstilhørighet
2018 - Øyvind Strand Skien musikkråd
2012 - 2018 Hilda Sørum Sauherad kulturnettverk
2008 - 2012 Sarke Veum Fyresdal kulturskule
2001 - 2008 Torgeir Fossli Telemarkkonsertar AS
1996 - 2001 Vidar Almquist Telemark krets av NMF
1994 - 1996 Richard Næss Telemark krets av NMF
1993 - 1994 Fred O. Guldager Telemark krets av NMF
1992 - 1993 Ivar Fiane Skien videregående skole
1990 - 1992 Liv Lofthus Telemark korforbund
1990 - 1990 Torbjørn Solbakken Telemark musikkskoleråd
1982 - 1990 Einar Bratsberg Telemark krets av NMF
1980 - 1982 Tor E. Høgberg Telemark krets av NMF
1978 - 1980 Tore Jordfald Korsektoren