Styret i TKN 2019 - 2020

Navn Funksjon Organisasjonstilhørighet Periode E-post
Øyvind Strand Styreleder Skien musikkråd 2019 - 2020 oeyvind.strand@gmail.com
Finn Arne Dahl Hanssen Styremedlem NMF Sør 2019 - 2020 finnarne@musikkorps.no
Eli Taugbøl Styremedlem (tom 31.03.20) Kviteseid kulturskule 2019 - 2020 eli.taugbol@kviteseid.kommune.no
Ragnar Holm Styremedlem Norges korforbund Vestfold og Telemark 2019 - 2020 raghol48@gmail.com
Signe Marie Kittelsaa Styremedlem Folkeakademiet VeTeBu 2019 - 2020 signe.m.kittelsaa@vinje.kommune.no
Mari Beate Sannes 1. vara (tom 31.03.20) / styremedlem (fom 01.04.20) Notodden Bluesfestival 2019 - 2020 mari@bluesfest.no
Henning Strand 2. vara Porsgrunn musikkråd 2019 - 2020 hennknn@broadpark.no

Tidligere styreledere i Telemark kulturnettverk:

Periode Navn Organisasjonstilhørighet
2018 - Øyvind Strand Skien musikkråd
2012 - 2018 Hilda Sørum Sauherad kulturnettverk
2008 - 2012 Sarke Veum Fyresdal kulturskule
2001 - 2008 Torgeir Fossli Telemarkkonsertar AS
1996 - 2001 Vidar Almquist Telemark krets av NMF
1994 - 1996 Richard Næss Telemark krets av NMF
1993 - 1994 Fred O. Guldager Telemark krets av NMF
1992 - 1993 Ivar Fiane Skien videregående skole
1990 - 1992 Liv Lofthus Telemark korforbund
1990 - 1990 Torbjørn Solbakken Telemark musikkskoleråd
1982 - 1990 Einar Bratsberg Telemark krets av NMF
1980 - 1982 Tor E. Høgberg Telemark krets av NMF
1978 - 1980 Tore Jordfald Korsektoren