Nyheter  Torsdag 30. januar 2020

Troms musikkråd har avlyst årsmøte og fagseminar i Tromsø 27.-28. mars 2020

Troms musikkråd har avlyst årsmøte og fagseminar hhv. fredag 27. og lørdag 28. mars - dette grunnet Covid 19 og mulig smittefare. Vi kommer tilbake med ny dato antakelig til høsten, så snart vi vet mer.

Clarion Hotel The Edge

Fagseminar og årsmøte utsettes til høsten 2020.


FAGSEMINARET

Fagseminaret ledes av Erlend Rasmussen fra Norsk musikkråd, og målgruppa er tillitsvalgte og andre interesserte i lokale musikk- og kulturråd som ønsker faglig påfyll og inspirasjon. Er du i ferd med å etablere et råd for frivilligheten, passer samlingen også for deg! Interesserte fra kommunesektoren kan også komme. Mer detaljert program kommer.

Et musikk-/kulturråd skal være kulturfrivillighetens organ i kommunen, og en parallell til idrettsrådene. Det er viktig at det lokale kulturliv har et slikt talerør, og det er derfor en prioritert oppgave for oss å bygge opp dette nettverket.
Gjennom tilskudd fra Sparebank1 Nord-Norges Samfunnsløftet, er konferansen gratis for tillitsvalgte, og vi dekker også overnatting. Reise til og fra Tromsø, og middag fredag kveld dekkes av deltakerne selv. Det er begrenset med plasser, så ikke vent for lenge. Er du ansatt i kommunen, er det en egenandel.

ÅRSMØTET
Medlemsorganisasjoner og lokale musikk-/kulturråd kan delta med to delegater hver med stemmerett. Også medlemsorganisasjoner uten kretsledd kan delta.
Utover dette kan representanter for medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd m.fl. delta som observatør.

Årsmøtet er gratis for medlemmer (medlemsorganisasjoner og lokale musikk-/kulturråd). Fagseminaret er i utgangspunktet gratis, men ved overnatting, koster det kr 2 000 for deltakere fra kommunesektoren og medlemsorganisasjonene (inkluderer middag). Deltakelse kun på seminaret koster kr 600.
Middag fredag 27. mars koster kr 500 for alle andre.

Påmelding årsmøte og fagseminar 27.-28. mars 2020 Troms musikkråd (frist 17. februar)

NB - utvidet påmeldingsfrist til 25. februar.


Jeg representerer
Jeg melder meg på: