Nyheter  Tirsdag 19. mars 2019

Nærmere 1,5 mill kr tildelt våre medlemmer i 2018

Troms musikkråd tildelte i 2018 nærmere 1 500 000 i studiemidler til sine medlemslag i Troms og Svalbard!

Thumbnail-4

Troms musikkråd fordeler tilskudd til voksenopplæring i musikklivet, og vi lærer opp medlemslagene våre i søkerprogrammet www.kursadmin.org.

Alle lokallag som er medlem i en av våre medlemsorganisasjoner, kan søke om kursstøtte.
Kursstøtten (voksenopplæringsmidlene) genereres av all øving laget har.

I 2018 tildelte vi nesten 1 500 000 til 326 kurs, hvorav nærmere 30 000 til 6 kurs på Svalbard.
Tilskuddet utbetales av Musikkens studieforbund.