Nyheter  Fredag 13. august 2021

Covid-tilskuddordningen utvidet og utsatt frist

Tilskuddsordningen for frivillighet og idrett som følge av covid-19 ble før sommeren utvidet til å vare fram til 31. oktober (tidlgere 1. september). Søknadsfristen er også utvidet, fra 1. september til 15. november. Se https://lottstift.no/nb/tilsku...

Vi oppfordrer likevel lagene til å søke for tiltak og aktivitet gjennomført i vårsemesteret/sommeren allerede nå. Dette både for å få en bedre økonomisk oversikt selv, og for å unngå å samle opp altfor mye i samme søknad. Merk at minstegrensen for søknaer på kr 25.000,- ikke gjelder for denne ordningen. Se her for vanlige spørsmål og svar om ordningen.

Firvillig samfunnsoppdrag 750x456