Nyheter  Søndag 25. oktober 2020

Forkurs i musikkteori og gehør Tromsø 2020/21

Noter

I høst arrangerer vi nytt forkurs i musikkteori og gehør i Tromsø. Kurset er beregnet på de som søker opptak til høyere utdanning innen musikkutøving, og vil bidra til at søkerne stiller mye bedre forberedt til opptaksprøven på nyåret, men også andre kan delta. Kurset har vært arrangert årlig siden 2012, i samarbeid med Universitetet i Tromsø v/musikkonservatoriet, og kursleder er Christian Primberg. Kurset har 20 timer og går helgene 5.-6.12.20 og 13.14.02.21

Les mer