Nyheter  Tirsdag 8. desember 2020

Meld deg på et gitarkurs våren 2021

Gitarkursene for vårsemesteret 2021 er nå klare for påmelding. Det er samme instruktør som i høst; Simen Johannes Vikan som er kursleder. Du finner mer info om kurset og ham under. Påmeldingsfristen for gitarkursene er 29. januar.

Simenjohannesvikan

Påmeldingsskjema

VELG ET KURS:

Gateadresse

Personnummer er IKKE nødvendig.

BINDENDE PÅMELDING - BETINGELSER

Ved avmelding mindre enn 14 dager før kursstart, betaler jeg FULL KURSAVGIFT med mindre avmeldingen skyldes sykdom, og legeerklæring eller sykemelding kan fremlegges.