Nyheter  Torsdag 17. desember 2020

Klart for innmelding i Tromsø kulturråd

Nå er det klart for innmelding i Tromsø kulturråd, som så snart smittesituasjonen tillater det vil avholde årsmøte. Tromsø kulturråd tilbyr ordinært medlemskap for foreninger innen alle kulturelle uttrykksformer, og andre kulturaktører kan bli assosierte medlemmer.
Mer info i forslag til vedtekter, infoen og strategi- og handlingsplanen.

Bli medlem bild 1 671x404

Interimsstyret har bestemt at inntil årsmøtet 14.02.22 vedtar kontingentsats, koster det ingenting å bli medlem i Tromsø kulturråd.

Type medlem

Med assosierte medlemmer menes: Offentlige institusjoner, stiftelser og andre kulturaktører som slutter seg til Troms kulturråds formålsparagraf.

Husk gateadresse, postnummer og poststed

Kor, korps,band, dans, historielag, revy, teater, billedkunst, stiftelse, institusjon mm.