Nyheter  Fredag 13. august 2021

Korona og øvelser - hva gjelder i høst?

Situasjonen pr 12. august er som følger:

Musikkøvelser kan gjennomføres i grupper på inntil 30 personer innendørs, og inntil 40 personer utendørs. Flere grupper kan disponere samme øvingsareal eller øvingsrom, men hver gruppe må holdes adskilt med 2 meter avstand mellom hver gruppe. Ved økt lokal smitte anbefaler FHI å redusere gruppestørrelsen.

Det bør tilstrebes minst 1 meters avstand mellom deltakerne innad i gruppen, med mindre det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten. Som en ekstra forholdsregel anbefaler vi fortsatt 1,5 meter avstand i front. Ved høyt smittetrykk: 2 meter i alle retninger.

Utøvere på tvers av kommuner og regioner kan delta på samme musikkøvelse.

Se ogaå Ofte stilte spørsmål