Nyheter  Mandag 10. august 2020

Kurstilbud og smittevern i Tromsø høsten 2020

Vi tilbyr gitarkurs og sangkurset Blanda Drops til høsten. Vi tar også smittevern på alvor, slik at du skal være så trygg som mulig på kursene våre. Alle kursene planlegges på torsdager med oppstart 17. september.

2016 07 21 BJORK 1 341

Les mer i smittevernveilederen, som ble oppdater 15. juni. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med representanter fra kor, korps, band og orkester, og vurdert og godkjent av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet den 22. april og gyldig fra samme dato.

For å begrense smitte under en kontrollert gjenopptakelse av øvinger, finnes det en rekke tiltak som kan settes i verk for å redusere smitterisiko.

Disse punktene må ivaretas for å bremse smittespredning under øvelsene:

- Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
- God hygiene
- Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
- Vær aktsom ved sambruk av instrumenter og utstyr
- Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Vi vil påse at smittevernet er ivaretatt på best mulig måte.

Påmeldingsskjema

VELG ET KURS:

Gateadresse

Personnummer er IKKE nødvendig.

BINDENDE PÅMELDING - BETINGELSER

Ved avmelding mindre enn 14 dager før kursstart, betaler jeg FULL KURSAVGIFT med mindre avmeldingen skyldes sykdom, og legeerklæring eller sykemelding kan fremlegges.