Nyheter  Tirsdag 8. mars 2022

Medlemsmassen øker!

Tromsø kulturråd får stadig flere medlemmer innen både musikk, teater/revy, dans, arrangørklubber m.fl. I skrivende stund har rådet 41 medlemslag.

Se oppdatert medlemsliste her.