Nyheter  Onsdag 7. april 2021

Musikkens studieforbund kompenserer lagene

Musikkfrivilligheten har heldigvis ikke mistet øvingstilskuddet, selv om de har øvd mindre.

Penger

Musikkfrivilligheten - kor, korps, band, orkestre m.fl., har mistet mye øvingstid i 2020, men tilskuddet fra Musikkens studieforbund har heldigvis blitt kompensert. Lagene har fått utbetalt tilskudd iht. 2019-tallene, noe som er en liten trøst i alt det triste. Vi vet ikke, men håper og tror at det samme skjer for våren 2021, og at alle snart kan komme igang med øvingene sine.

Les mer her