Nyheter  Tirsdag 2. februar 2021

Ny rapport: LIVSLANG LÆRING Effekter av organisert lokal frivillighet.

Vår styreleder Åse Vigdis Festervoll har levert rapport til VOFO Akershus. Rapporten kan leses her.

Illustrasjonsbilde VOFO rapport Akershus

Åse Vigdis Festervoll har også sendt oss følgende tekst som gir et lite innblikk i hva rapporten handler om.

Det handler om frivilligheten

Det er viktig at vi ikke ser på Frivillighet som en aktivitet i seg selv, men en måte å organisere aktiviteter på. Det er mange frivilligheter.

Forskningen har gitt oss begreper som frivillig arbeid, frivillig aktivitet og frivillig organisering. Denne ordbruken visker i mange sammenhenger ut viktige forskjeller og kjennemerker i frivilligheten.
Det finnes relativt mye forskning om frivillig sektor; tall, fakta og kunnskap om samfunnsnytten. Samtidig har vi nesten ingen forskningsbasert kunnskap om den lokale organiserte frivilligheten, som er grunnfjellet i det hele.

Dette gjør at nasjonale tall og fakta ikke alltid treffer hele sannheten, og i liten grad fanger opp bredden i aktivitetene. Et grunnleggende temaene som ikke synliggjøres, er at læring er drivkraften for det meste av den organiserte frivilligheten, og at denne opplæringen i stor grad gir arbeidsplasser til et stort antall profesjonelle frilansere

Vi har i dag 14 studieforbund som representerer 500 ulike nasjonale frivillige organisasjoner. Disse organisasjoner er bygget på mange tusen forskjellige lokale lag og foreninger, fordelt over hele landet.

Mer enn 70% av befolkningen er med i frivillige organisasjoner og aktiviteter. De som ikke er med er ofte tilhørere, tilskuere eller mottakere av hjelp. Medlemmene i lokale lag og foreninger er primært opptatt av sin aktivitet og sine interesser og de melder seg inn i regionale og nasjonale organisasjoner for å få støtte og hjelp når de trenger det.

Fellesskap, samhandling, felles løft og felles ansvar har vært, er og vil være viktig i framtiden. Det er kanskje bare tilfeldigheter som gjør at vi velger de aktivitetene vi er med i. Men oppvekst, familie, venner, lærere, naboer og ulike hendelser i livet, påvirker de valgene vi gjør. Om vi har et godt miljø, med god organisering og langsiktige mål vil nye medlemmer komme og bli.

Hvorfor er dette viktig?

Det offentlige snakker mye om frivillig arbeid uten at vi helt kjenner oss igjen.

Frivillig organisert aktivitet er basert på frivillig innsats. Det er engasjement, felles interesser og gratis arbeid som driver fram opplæring og aktivitet. Store deler av det frivillige arbeidet er nettopp tillitsvalgte og medlemmers innsats, med tilrettelegging av øvelser, trening, kurs, og drift av laget.

Frivillige organisasjoner jobber med mange tema og favner de fleste interessefelt for befolkningen. Samlet sett er Studieforbundene totalleverandører av livslang læring

Vi trenger kunnskap og kompetanse både for å håndtere livet og arbeidslivet. Livslang læring handler nettopp om det, å ha mulighet for å lære, oppleve mestring, videreutvikle kunnskap og hele tiden lære noe nytt. For mange voksne skjer denne type opplæring i regi av alle de lokale lag og foreninger som er med i de 500 ulike nasjonale organisasjonene.