Nyheter  Søndag 24. februar 2019

Satsing på lokale musikkråd i Troms

Bilde1

I år skal Troms musikkråd jobbe spesielt med lokale musikkråd i fylket. Vi har fått tilskudd fra Sparebanken NNs Samfunnsløft-ordning samt Troms fylkeskommune for å reetablere og initiere nye musikkråd, samt følge opp eksisterende.

Ta kontakt hvis du vil vite mer eller engasjere deg i dette arbeidet.

Les mer om arbeidet med lokale musikkråd