Nyheter  Mandag 5. juli 2021

Troms musikkråd søker etter ny Miff-instruktør

Da en av våre ansatte slutter grunnet flytting, trenger vi en ny instruktør i 20% stilling i prosjektet Musikk i fengsel og frihet i Tromsø fra midten av august 2021.

Miff logo orange

Dette er ei undervisningsstilling hvor det gis samspillopplæring i band både i Tromsø fengsel og i lokalene til Kirkens bymisjon. De som deltar i undervisninga, er med etter eget ønske. Det er to instruktører i prosjektet, og de underviser i fellesskap.

Selv om stillingen er et engasjement i et prosjekt som er avhengig av prosjektfinansiering, så har vi drevet det kontinuerlig siden 2005. Finansieringen er med andre ord nokså stabil, og dermed også stillingene. Prosjektet er landsomfattende og her i Troms finansieres det av Statsforvalteren i Nordland via Ishavsbyen vgs, Musikkens studieforbund, Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Troms musikkråd er et fylkesledd av Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd, og har kontor på Tvibit, Parkgata 29, 9008 Tromsø.

Arbeidsgiver: Troms musikkråd
Stillingstittel: Fagkonsulent/-instruktør i prosjektet Musikk i fengsel og frihet
Arbeidssted: Tromsø (Tromsø fengsel, høysikkerhetsavdeling og Kirkens bymisjon).
Type stilling: Engasjement i 20% i Tromsø.
Bakgrunn: Du bør ha relevant utdanning/erfaring på bandinstrumenter, helst gitar og sang, og undervisningserfaring.
Arbeidsoppgaver: Gi gruppeopplæring på bandinstrumenter to undervisningstimer i fengselet og to hos Kirkens bymisjon sammen med den andre instruktøren.
Lønn: Stillingen lønnes som en undervisningsstilling iht. Statens regulativ med 50% forberedelsestid og 50% undervisning (totalt 20%).
Pensjonsavtale og forsikringer hos Nordea. Det er også mulig å delta på konferansen Oppikrim-dagene (opplæring i Kriminalomsorgen) årlig.
Søknadsfrist:
15. august 2021, søknad sendes kontaktinfo under.

Mer info: Kontakt Anne Grete Seljebakk hos Troms musikkråd / tlf. 90014065.
Les om prosjektet her:
https://www.musikkifengselogfr...