Nyheter  Søndag 24. februar 2019

Troms musikkråd med Miff-tilbud i Harstad

I februar 2019 etablerte vi et nytt Miff-prosjekt - Musikk i (fengsel og) frihet Harstad. Siden Harstad ikke har fengsel, ble det et uteprosjekt - i frihet. Vi har innledet et samarbeid med Frelsesarmeens rusomsorg og Harstad kommune, og har også ansatt instruktører. Frelsesarmeen har kafetilbudet "Stedet" og fant egnede lokaler til et bandrom i huset. Vi er i full gang med å utstyre rommet med musikkinstrumenter og -utstyr, og tar sikte på å ha det klart om ikke lenge.Instruktørene er musikerne/musikklærerne Hugo Stokkan og Tommy Karlsen.