Nyheter  Fredag 11. november 2022

Workshop i søknadsskriving 22. nov

Skal du søke midler, men trenger litt hjelp, tips og veiledning til hvordan skrive en god søknad? Bli med på workshop der du i løpet av kvelden får laget et førsteutkast til din søknad. Frivilligsentralen Tromsø Røde Kors, i samarbeid med Troms musikkråd, Tromsø kulturråd, HATS, Tromsø idrettsråd og Sparebank1 Nord-Norge, ønsker velkommen til informasjon om støtteordningen Samfunnsløftet og workshop i søknadsskriving!

Soknadsskriving

Workshopen er åpen for alle frivillige lag og foreninger. Det er ikke noe tak på antall deltakere fra hver organisasjon, men vi ønsker at de som deltar er representanter som har ansvar for økonomi eller søknadsskriving i organisasjonen din.Ta med laptop eller skrivesaker.Det vil bli enkel servering!

Påmelding innen 14. november via denne Forms-lenka: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx...

Påmelding innen 14. november via denne Forms-lenka: https://forms.office.com/pages... Innlogg med navnerunde.
17:20- 17:40: Presentasjon av Samfunnsløftet
17.40- 18:00: Q&A Samfunnsløftet
18:00- 18:20: Pause med mat
18:20- 19:00: Workshop søknad
19:00- 19:10: Pause
19:10- 19:45: Workshop søknad
19:45- 20:00: Utlogg og evt. oppfølging
Sted: Rødbanken
Dato: 22. november 2022
Tid: 17.00