Interimsstyret

Styret 2022 2024

Styret for perioden 2022 - 2023/24

Styreleder Øystein Blix (Tromsø jazzklubb)
Nestleder Gunnar Albrigtsen (Norges Danseforbund region Nord)
Karla Paola Ayala Elespuru (Flerkulturelt Forum Tromsø)
Eli Berg (Blandakoret Nordaførr)
Leander Kjørsvik (teaterlaget Borte Vækk).