Styret

Logosymbol oransje

Styret og andre tillitsvalgte for perioden 2024 - 2026


Det nye styret ble:
Gunnar Albrigtsen, styreleder (Ishavet teaterlag)
Eli Berg (Blandakoret Nordaførr)
Øystein Blix (Tromsø jazzklubb)
Wenche Helen Bakkelund (Tromsø maleklubb)
Anne Grete Seljebakk (Viseklubben Spelt)

Varamedlemmer:
1. vara Anne Linn Lernes (Tromsø Shadowcast)
2. vara Kristine Jenssen ((Koret Nattmål)
3. vara Tore Haanæs Aasbak (TOF Janitsjar)

Valgkomite:
Rannveig Grøm Sæle, leder (Tromsømusikken av 1912)
Roald Karlsen (Operaforeninga i Tromsø)
Inger Christiansen (Kammerkoret Ultima Thule)

Revisor:
Morten Boland Jørgensen (Ishavsbyen storband)