Nyheter  Fredag 26. april 2019

2018 - et rekordår!

År 2018 passerte vi 26 millioner i utbetalte kurstilskudd.

Ved oppsummering av år 2018, finner vi at det samlede studietimetallet summerer seg til 295 996. Med dette er vi Norges største studieforbund.

Korsang er det største emnet. Ca. 160 000 av studietimene er innenfor feltet korsang og vokalopplæring, men også samspill i band vokser, og utgjør i dag ca. 70 000 timer årlig.

Bak tallene skjuler det seg fantastisk mye god opplæring. Vi ser at kurs gjennomføres over hele landet, og at både nye og gamle deltakere slutter opp rundt de gode tilbudene våre medlemsorganisasjoner og fylkesledd leverer hver uke hele året.

Musikkens studieforbund ser fram til enda flere gode kurs i 2019!

Les gjerne mer og se detaljert statistikk i Melding om virksomheten.

Oversikt studietimer fordelt på fylker 2018:

Fylke Studietimer 2018
Østfold 13 110
Akershus 23 555
Oslo 46 063
Hedmark 11 553
Oppland 10 580
Buskerud 13 101
Vestfold 11 520
Telemark 7 503
Aust-Agder 4 094
Vest-Agder 5 340
Rogaland 13 645
Hordaland 38 702
Sogn og Fjordane 7 027
Møre og Romsdal 16 313
Trøndelag 38 170
Nordland 14 618
Troms (med Svalbard) 17 083
Finnmark 4 019
Sum 295 996
Krafttak