Nyheter  Mandag 6. juli 2020

Ferieavvikling i Trøndelag musikkråd

Administrasjonen i Trøndelag musikkråd er redusert i ukene 28 tom 31 pga. ferieavvikling. E-post trondelag@musikk.no sjekkes med jevne mellomrom. Hvis noe haster kan daglig leder nås på tlf. 95730869.

Riktig god ferie ønskes av Lena, Kari, Magne og Line.