Nyheter  Tirsdag 3. desember 2019

Husk rapportfrist for tilskudd!

Alle som har søkt tilskudd til opplæring høstsemester 2019
må rapportere innen en uke etter siste kursdag, og senest 1.januar.
Men vi henstiller alle om å sende inn rapport i god tid før jul.

Det nærmer seg slutten på høstsemesteret, og det er igjen tid for å rapportere for tilskudd til VO-kurs. Vi minner om at absolutt siste frist for rapportering som vanlig er 1. januar, men vi ber om at alle rapporterer senest 1 uke etter at siste øvelse er avsluttet, og helst i god tid før jul.

Vi har svært korte frister for å godkjenne kursene, så for å være sikret støtten må vi be dere overholde fristene. Ta kontakt med oss om dette er helt umulig og dere trenger utsettelse.

Innlogging til Kursadmin finner dere på www.kursadmin.org – Velg «Musikkens studieforbund» og «Logg inn»

Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på e-post eller telefon 73883320. Vi hjelper gjerne.

Noen tips om ting som er lett å glemme:

  • Under «kursfakta» må status endres fra «Planlagt» til «Åpnet»
  • Husk å laste opp repertoarliste hvis det ikke allerede er gjort – får dere det ikke til, send den til oss, så laster vi den opp
  • Etter å ha trykket «Avslutt kurs» kommer det opp en deltakerrapport. Husk å kopiere over tallene fra første kolonne til kolonne 2 hvis dere kun har timer med lærer og til kolonne 3 dersom dere kun har timer uten lærer. Har dere både timer med og uten lærer må fremmøte fordeles på de to kolonnene
  • Knappen «Avslutt kurs» kommer frem etter datoen dere har registrert som siste øvelse under «Kursfakta» og etter at status er endret fra «Planlagt» til «Åpnet»

Husk også å søke for våren 2020 så snart som mulig. Det skal i utgangspunktet søkes før aktiviteten settes i gang. Vi fraråder dere å kopiere tidligere kurs, det skaper ofte mye krøll i prosessen. Opprett heller nytt kurs, og så kan dere heller kopiere inn deltakere fra vårkurset (de som fortsetter til høsten).

Vi holder stengt fra 20. desember til over nyttår, så ta kontakt før 20/12 om du ønsker hjelp med rapporten. Lykke til med rapporteringen, - og husk å be om vår hjelp om det trengs!