Nyheter  Fredag 21. juni 2019

SAMMEN ER VI STERKE!
Konferanse for lokale musikk-kulturråd 18.-20.oktober 2019 - Oppdal

Det lokale musikk- og kulturrådet er en sammenslutning for det frivillige musikk- og kulturlivet i kommunen. Rådet er et felles talerør overfor politikere og myndigheter og skal arbeide for best mulige forhold og rammevilkår.

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, i samarbeid med Trøndelag og Møre- og Romsdal musikkråd, inviterer til konferanse for lokale musikk- og kulturråd i Midt-Norge.

Formålet med konferansen er å gi faglig påfyll, etablere nye kontakter og utveksle gode og dårlige erfaringer om aktiviteter, drift og rammevilkår i det lokale kulturlivet. Konferansen er åpen for deltakere fra hele landet.

Temaer:

  • Hva gjør musikk- og kulturrådet etter valget?
  • Egnede lokaler til kulturaktiviteter.
  • Erfaringsutveksling og suksesshistorier.
  • Musikkråd eller kulturråd - fordeler og ulemper?
  • Tilgjengelige ressurser for lokale musikk/kulturråd.
  • Om styrearbeid.
  • Kulturinnslag, natursti, allsang mm.

Det faglige programmet holdes lørdag 19. og søndag 20. oktober. Det legges opp til uformelt samvær fredag kveld. Konferansen holdes på Quality Skifer Hotel Oppdal.

Deltakeravgift:
Fredag – søndag: kr 2 900,- lørdag – søndag: kr 1 800,- dagpakke: kr 600,-
Påmeldingsfrist: 19. august
(bindende etter den datoen)

Link for påmelding:
http://www.musikk.no/nmr/lokale-musikkrad/midtnorsk2019