Nyheter  Onsdag 28. oktober 2020

Musikkøvelser kan fortsette som før i henhold til veilederen - også i Oslo

Utover en anbefaling om faste sitteplasser i grupper med over 20 personer, gjelder de samme reglene for musikkøvelser i Oslo som nasjonalt.

De nye smittevernstiltakene i Oslo som tredde i kraft torsdag 29.10 kl 12, medfører ikke større endringer for musikkøvelser. Så lenge veilederen til Norsk musikkråd blir fulgt, kan øvelser gjennomføres.

Musikkøvelser er hverken definert som et arrangement eller en privat/sosial sammenkomst, men kommer i en særstilling fordi veilederen til Norsk musikkråd allerede stiller strenge krav til avstand.

Er man over 20 personer på øvelsen, anbefales det å ha faste sitteplasser. Har man behov for å blande, anbefales det da å dele inn i grupper på inntil 20. Hver gruppe bør ha en ansvarlig som holder oversikt og sørger for at smittevernrådene følges og for å muliggjøre rask smittesporing. Alle nye plasseringene må dokumenteres.

Anbefalingen om kontakt med maks 10 personer i uken gjelder ikke kontakter på jobb, organiserte fritidsaktiviteter, o.l. - altså heller ikke musikkøvelser.

De fleste er godt kjent med veilederen nå, men les den en ekstra gang og meld deg på e-postlisten slik at du får oppdatert veileder i innboksen, skulle det komme noen endringer.

Veilederen og oppdateringer finner du på

musikk.no/smittevern

Hva med konsert?
Vi viser til informasjon sendt ut fra Arrangørkontoret til Oslo kommune 29. oktober:

  • På innendørs arrangementer kan det være inntil 20 personer dersom det ikke er fast seteplassering, og inntil 200 personer dersom det er fast seteplassering. I tillegg kommer arrangørstab/ansatte og oppdragstakere. På idrettsarrangementer skal utøvere, støtteapparat, foreldre og publikum regnes inn i antallet. Funksjonærstab og dommere kommer i tillegg.
  • Setene trenger ikke å være fastmonterte. Publikum skal sette seg på sin anviste plass umiddelbart etter ankomst, og det er ikke anledning til å mingle. Det er anledning til å forlate sitt anviste sete i korte pauser dersom generelle smittevernregler følges.
  • På utendørs arrangementer kan det være inntil 200 personer, og her er det ikke krav om fast seteplassering.
  • I lokaler med fastmonterte seter, som kinoer, skal det være minst én meter fra skulder til skulder. Det betyr at det i mange tilfeller må være to ledige seter mellom hver person.
  • På private sammenkomster på offentlig sted, som bryllup, konfirmasjon, minnestund, julebord mm kan det være inntil 50 personer (og krav om fast seteplassering uten mingling dersom det er flere enn 20 personer). Dette gjelder også julebord i regi av arbeidsgiver.
  • I private hjem og offentlige parker/skog/strand etc. kan det samles inntil 10 personer.
  • Kohorter i barnehager og skoler anses ikke som kohorter utenfor barnehagens/skolens lokaler
  • Anbefalingen om kontakt med maks 10 personer i uken gjelder ikke kontakter på jobb, organiserte fritidsaktiviteter, o.l.

Det er også innført stans i innslipp på utesteder kl. 22, samt påbud om hjemmekontor og bruk av munnbind. Du kan lese mer om dette i byrådssaken «Endring av forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo».

Vi håper dette var klargjørende. Send gjerne en mail til arrangement@kul.oslo.kommune.no dersom du har spørsmål, så svarer vi fortløpende.

BAKGRUNN
Endring av forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo (per 29.10.20)

2020 koronaviruset