Årsmøte i Trøndelag musikkråd 2021

Avholdes innen utgangen av mars.

Delegat eller observatør
Deltakelse

Det er muligheter for å delta fysisk eller digitalt. Digital plattform er Zoom, og link sendes til de som melder seg på.