Årsmøte i Trøndelag musikkråd 2020

Torsdag 24. september kl. 18:00

Velkommen til årsmøte i Trøndelag musikkråd! På grunn av Covid-19 vil det være mulig å delta fysisk eller digitalt. Fysisk møte holdes i Trondheim, Trønderkjelleren (Brattørveita 10). Digital plattform blir zoom, og link sendes til de som melder seg på. Frist for påmelding er 15. september. Vi håper så mange som mulig av våre medlemsorganisasjoner og lokale musikk-/kulturråd kan møte.

Delegat eller observatør
Deltakelse

Det er muligheter for å delta fysisk eller digitalt. Digital plattform er Zoom, og link sendes til de som melder seg på.