Årsmøte i Trøndelag musikkråd 2022

Avholdes 22. mars, fysisk og digitalt (Zoom). Sted for fysisk møte annonseres på et senere tidspunkt.

Delegat eller observatør