Voksenopplæringstilskudd

Som fylkesledd av Musikkens studieforbund er arbeidet med Voksenopplæringstilskuddet (VO) en av de største arbeidsoppgavene våre, og den aktiviteten der vi er i tettest kontakt med medlemmene. VO er en viktig ordning som støtter opplæringen i det frivillige musikklivet, som for eksempel band, kor, orkester, korps og spelemannslag. Trøndelag musikkråd veileder søkerne i prosessen, og saksbehandler rapporterte kurs.

Musikkgrupper og -lag kan få støtte til kursvirksomhet gjennom voksenopplæringsmidler. Ordningen forvaltes av Musikkens Studieforbund. Kurs med minst fire deltakere over 14 år kan få voksenopplæringsmidler. Vilkåret er at opplæringen må ha en varighet på minst fire timer og følge en godkjent studieplan. Ulike studieplaner finnes på Musikkens studieforbunds nettsider.

Alle kurs som får tilskudd fra Musikkens studieforbund etter Voksenopplæringsloven, registreres i Musikkens studieforbund sin tilskuddsportal. Pålogging gjøres med ID-porten (MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides).

Tilretteleggingstilskudd kan gis som ekstra kursstøtte når en eller flere deltakere trenger praktisk og/eller pedagogisk tilrettelegging for å ha utbytte av kurset. Kurs med behov for tilretteleggingstilskudd registreres i tilskuddsportalen som vanlig.